پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

شصت و پنجمین جلسه گروه قوانین,مقررات و ساختارهای سازمانی جامعه اندیشمندان ترافیک کشور

تاریخ و ساعت 22:19:00 دسته بندی جامعه اندیشمندان ترافیک کشور دریافت پست دانلود - چاپ

شصت و پنجمین جلسه گروه قوانین,مقررات و ساختارهای سازمانی جامعه اندیشمندان ترافیک کشور در تاریخ 97/07/16 روز دوشنبه در مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا برگزار گردید.

شصت و پنجمین جلسه گروه قوانین,مقررات و ساختارهای سازمانی جامعه اندیشمندان ترافیک کشور در تاریخ 97/07/16 روز دوشنبه در مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا برگزار گردید.در این جلسه در خصوص رویداد دومین یادبود قربانیان تصادفات رانندگی و لزوم شفاف سازی مسیر درون و برون شهری گزارشی ارائه شد.