پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار

زمان 23 تیر 1398 مکان قزوین-دانشگاه امام خمینی

کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار در تاریخ 98/06/12 در دانشگاه امام خمینی قزوین برگزار خواهد شد.

تاریخ های مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری کنفرانس: 12 شهریور 1398
مهلت ارسال مقالات: 15 مرداد
مهلت ثبت نام  و واریز هزینه هادر کنفرانس: 20 مرداد
تاریخ برگزاری کارگاه: 12 شهریور
مهلت ثبت نام در کارگاه: 20 مرداد

مزایای شرکت در کنفرانس :