پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

همایش ملی ناجا و جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری

زمان 15 تیر 1398 مکان تهران

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 شهریور 98 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 30 مهرماه 98 زمان برگزاری همایش : زمستان 98