پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن

زمان 20 بهمن 1397 مکان تبریز

شروع ارسال چکیده مقالات1397/10/15 پایان ارسال چکیده مقالات1398/02/10 زمان برگزاری کنفرانس 1398/6/3- 1398/5/31

در هر 6 ثانیه یک نفر در گوشه ای از دنیا بر اثر جراحت به صورت ناگهانی و تاثر برانگیز کشته میشود. بالغ بر 5 میلیون نفر در سال ! ما نمی توانیم و نباید این ضعف و درد غیر ضروری جامعه هایمان را قبول کنیم. خبر خوب اینکه قدامات بسیاری میتوان انجام داد. جوامع محلی میتوانند سرنوشت و آینده خود را کنترل کنند ، نگرانی ناشی از آسیب و جرم را کاهش داده و امنیت ، سلامت و بهره وری را افزایش دهند.

با این وجود این امر ساده ای نیست. اقدامات موثر نیازمند جوامع متعهد و شبکه های ملی و بین المللی است. شبکه هایی که منابع را شناسایی، بسیج و هماهنگ میکنند. شبکه هایی که دانش و مهارت محققان ( متخصص در زمینه انجام کار )، مدیران متخصص و رهبران سیاسی ( متخصص در نحوه ی انجام کار ) و خود جامعه ( مختصص در استفاده از منابع ) را برای اجرای برنامه های  موثر گردهم می آورند.

ما شروع خوبی داشته ایم .از زمان آغاز جنبش  ما در سال 1989، بالغ بر 400 جامعه در سراسر دنیا ،شامل 87 میلیون نفر، به جمع ما برای ایجاد دنیایی امن تر برای زندگی ،کار و فعالیت پیوسته اند.

این کنفرانس فرصتی است بی نظیر برای ملاقات همکاران و دوستان هم عقیده با رویایی مشترک برای خلق دنیایی امن تر ، برای تشویق و دلگرمی یک دیگر و برای به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت. می دانم که شما این کنفرانس را قدرتمند تر و با انگیزه تر از گذشته برای انجام فعایتهای موثر و با انرژی تر برای استمرار اقدامات سرنوشت ساز خود ، ترک خواهید کرد.

هر زندگی که نجات پیدا می کند ، هر فردی که از آسیب و سو استفاده در امان می ماند، با ارزش است و در نتیجه یک مرگ غم انگیز کمتر در زندگی جوامع ، دوستان و خانواده.

پروفسور دیل هانسون

رئیس مرکز بین المللی ارزیابی جوامع ایمن