پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

همایش یادبود قربانیان سوانح ترافیکی کشور

زمان 10 مهر 1397 مکان مجموعه فرهنگی غدیر دانشگاه علوم انتظامی امین

مقرر است پویش با-احتیاط-میرانم با شعار ((به خاطر کودکمان با احتیاط میرانم)) توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، به یاد قربانیان سوانح رانندگی کشور،در روز پنج شنبه تاریخ 97/07/12 در مجموعه فرهنگی غدیر دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار گردد. آدرس: بزرگراه شهید خرازی غرب,ورودی آبشار تهران؛خیابان شهید جدی اردبیلی،جنب دانشگاه علوم انتظامی امین،مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر.